Privacyverklaring https://otterberg.nl

Camping de Otterberg biedt voorzieningen om te kamperen en te recreƫren. Dit doet Camping de Otterberg onder meer via de website https://otterberg.nl. Bezoekt u deze website, dan verwerkt Camping de Otterberg uw persoonsgegevens. In dit privacy statement leest u welke gegevens dit zijn en wat wij daarmee doen.

Soort gegevens

Camping de Otterberg verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Naam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres

Doelen van de verwerking

Wij gebruiken uw naam en e-mailadres voor de volgende doelen:

 • Om u een antwoord te sturen op het moment dat u contact met ons opneemt via het Contact-formulier.
 • Om u een gepersonaliseerde nieuwsbrief te sturen op het moment dat u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief.
 • Om contact met u op te nemen op het moment dat u een reserveringsaanvraag doet via het Reserverings-formulier.

Wij gebruiken uw adresgegevens en telefoonnummer voor de volgende doelen:

 • Om uw reservering te kunnen verwerken op het moment dat u een reserveringsaanvraag doet via het Reserverings-formulier en om contact te kunnen opnemen over uw reserveringsaanvraag.

Wij gebruiken IP-adressen voor de volgende doelen:

 • Om te analyseren hoe vaak de website https://otterberg.nl wordt bezocht. Hiervoor gebruiken wij het statistiekenprogramma Google Analytics.
 • Om de website https://otterberg.nl veilig en bereikbaar te houden.

Bewaartermijnen

Camping de Otterberg bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieƫn) van persoonsgegevens:

Gegeven Bewaartermijn
Contactgegevens Zolang als nodig is om het contact-moment te kunnen afsluiten
Reserveringsgegevens Zolang als nodig is om uw reservering en verblijf te kunnen uitvoeren
Nieuwsbrief-gegevens Onbeperkt tot u zich weer uitschrijft

 

De IP-adressen worden opgeslagen in zogeheten logfiles. De logfiles worden op de webserver 1 jaar bewaard voor uitsluitend beveiligingsredenen. En ze worden ook alleen daarvoor bekeken.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@otterberg.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De website https://otterberg.nl gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Google Analytics

Op onze website worden Google Analytics-cookies gebruikt. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google afgesloten voor het verwerken van persoonsgegevens. Uw gegevens worden anoniem verwerkt door Google. Wij delen in geen geval gegevens met Google en de verzamelde gegevens worden niet gebruikt voor advertentiedoeleinden, zoals retargeting via social media of Google Ads.

Functionele cookies

Naam Aanbieder Doel Duur Type
wpgdprc-consent otterberg.nl Registreert de keuze van de bezoeker m.b.t. de cookies. 1 jaar HTTP Cookie
wpml_browser_redirect_test otterberg.nl Test of cookies geactiveerd zijn. Session HTTP Cookie
_icl_visitor_lang_js otterberg.nl Registreert de taal van de bezoeker om de juiste versie van de website te tonen. 1 dag HTTP Cookie

 

Analytische cookies

Naam Aanbieder Doel Duur Type
_ga otterberg.nl Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt. 2 jaar HTTP Cookie
_gid otterberg.nl Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt. Session HTTP Cookie

Beveiligen persoonsgegevens

Camping de Otterberg neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
We gaan zorgvuldig om met gegevens die je ons toevertrouwt. En alleen geautoriseerd personeel mag je gegevens inzien en verwerken.
Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via 0593-562362 of info@otterberg.nl.

Verstrekken persoonsgegevens aan andere partijen

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan andere partijen (derden), tenzij dat noodzakelijk is om aangifte te doen van strafbare feiten of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Uw privacyrechten

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen. Daarnaast kunt u verzet aantekenen tegen het gebruik van uw gegevens.

Wijzigingen en contactgegevens

Van tijd tot tijd kan het voor ons nodig zijn om dit privacy statement te wijzigen. Wij raden u aan om hier regelmatig terug te keren om te controleren of er wijzigingen zijn. Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben, neem dan contact op met:

Camping de Otterberg
Drijberseweg 36a
9418TL Wijster
0593-562362
info@otterberg.nl

Versie dd. 03-07-2018